Dimo is een gevalideerd instrument dat primair is ontwikkeld om werkgever en werknemer te ondersteunen om optimaal te kunnen (blijven) functioneren.

Online test-en-matchsysteem

DIMO™ is een online test-en-matchsysteem waarin persoonlijke competenties van medewerkers getest en gematcht worden tegen de best passende functie. Na het online invullen en doorlopen  van diverse vragenlijsten wordt een helder en leesbaar rapport opgesteld. In genoemd rapport worden de unieke persoonlijkheidskenmerken voor elk individu weergegeven.

Illustraties-02
2.1-01

Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen

  • Wat wil ik?

  • Wat kan ik?

  • Wat kies ik omdat het bij me past?

  • Wat moet ik doen om daar te komen?

Illustraties-05
Laptop-01

DIMO™

Uitkomsten matchen aan competenties en vaardigheden

Het unieke van het DIMO instrument is gelegen in de mogelijkheid de uitkomsten van de vragenlijsten te matchen met de gewenste competenties/vaardigheden die een functie van een medewerker vraagt.

Deze match toont op detailniveau in een zogenaamd ‘matchrapport’ de ‘gaps’ tussen de assessmentscores van de kandidaat en de mate waarin deze competenties (conform het profiel) nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van de functie. Deze matchrapporten geven ook per medewerker direct inzicht in de gewenste ontwikkeling/opleiding om gestelde doelen te bereiken.

Veilig

Afhankelijk van het doel van de test gaan onze experts met de gegevens aan de slag. Daarbij kun je er altijd op rekenen dat we jouw privacy hoog in het vaandel hebben staan en nooit iets met gegevens wordt gedaan waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Dimo is dan ook een strategisch webbased HR instrument dat door het verzamelen en vergelijken van ‘data’ een organisatie kan verbeteren en specifieke (HR) doelstellingen kan (helpen) realiseren.

3-01

Waarom HRMax?

Ons gevalideerde DIMO™ (Diagnostisch Instrument voor Mens en Organisatie) assessment- en matchplatform maakt exact duidelijk welke functie, opleiding of begeleiding bij iemand past. Snel, compleet, nauwkeurig en inzichtelijk. De directe match tussen de assessmentresultaten en de honderden profielen van opleidingen en functies (interne en externe) is voor elke medewerker de start van nieuwe ontwikkelings- en carriéremogelijkheden.

Dit op basis van inzicht in de eigen persoonlijkheidskenmerken, competenties, drijfveren, ontwikkelbaarheid, ondernemerschap, cultuuraspecten en hoe en waar men deze optimaal kan inzetten om de eigen of organisatie doelstellingen te realiseren.

visuals-06

Voordelen DIMO

  • Inzicht in je eigen persoonlijkheid en talenten (competenties) door middel van een persoonlijk rapport.

  • Weten waar je kracht ligt.

  • Weten waar je in moet ontwikkelen en waar je goed in kan ontwikkelen

  • Weten hoe je in deze ontwikkeling begeleid moet worden.

  • De zekerheid van een "match" met een functie, team- en werkomgeving die echt bij je past.

  • Certificaat van je 5 sterkste talenten.

Meer informatie over DIMO ontvangen?