HRMax voor mens en organisatie

Ervaring leert dat het noodzakelijk is:

 

  • Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

  • Om ontbrekende handvatten aan medewerker en HR te geven om gericht te kunnen sturen en ondersteunen.

  • Om onnodig (dreigend) verzuim door mismatch, tussen competenties, persoonlijkheid en functie-inhoud te voorkomen.

  • Om onderscheid te maken tussen medicaliseren en functioneren.

  • Te zorgen voor een effectief werving- en selectieproces.

  • Om adequaat in te spelen op maatschappelijke veranderingen zoals veranderende wetgeving, langer doorwerken en hogere financiële risico’s.

visuals-12

HR Manager


De DIMO test kan worden ingezet als onderdeel van een werving en selectie procedure.

De DIMO test kan worden ingezet als onderdeel van persoonlijk ontwikkel programma.

De DIMO test kan worden ingezet als onderdeel van een team/afdeling ontwikkel programma.

De DIMO test als onderdeel van persoonlijk employability programma.

Arbeidsdeskundige


De DIMO test kan worden ingezet indien blijkt dat er mogelijk spoor 2 ingezet dient te worden.

In situaties waarin blijkt dat een mogelijke mismatch tussen functie inhoud en competenties van betrokken medewerker (deels) oorzaak is van verminderd functioneren. Kan de DIMO test worden ingezet ter ondersteuning van de gesprekken tussen werkgever en werknemer om tot een structurele oplossing te komen.

Bedrijfsarts


Daar waar de bedrijfsarts van mening is dat een (dreigende) verzuimsituatie niet primair medisch is en vooral niet onnodig medisch gemaakt moet worden, kan verwezen worden naar de inzet van de DIMO test.

Werving & Selectie, spoor 2 bedrijf


Het matchen van de uitkomsten van de DIMO test, op deze manier wordt voor elke medewerker altijd de best passende beschikbare functie en voor elke functie altijd de best passende beschikbare persoon gevonden.

visuals2-13

Psycholoog


Indien blijkt dat het niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen van een functie de hoofdoorzaak is van een hulpvraag van een medewerker kan de DIMO test ingezet als onderdeel van een oplossing voor medewerker en voor zijn/haar hulpvraag.

Meer informatie over DIMO ontvangen?

5