HRMax staat letterlijk voor het maximaliseren van het functioneren van uw organisatie.

Gevalideerd assessment- en matchplatform

HRMax heeft DIMO ontwikkeld om het functioneren van organisaties te maximaliseren . DIMO™ (Diagnostisch Instrument voor Mens en Organisatie)  is een gevalideerd assessment- en matchplatform dat een optimale werving en selectie, duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en het voorkomen van verzuim als belangrijkste doelstellingen heeft. Doelstellingen die direct van invloed zijn op de kwaliteit en het rendement van uw organisatie.

Samenwerken met HRMax levert dan ook niet alleen direct rendement op door kwaliteitsverbetering maar geeft ook inzicht  in welke functie, opleiding of begeleiding bij een medewerker past. Snel, compleet, nauwkeurig en inzichtelijk.

Dit alles geïnspireerd door de visie dat het functioneren van een organisatie wordt bepaald door de som van het functioneren van de individuele werknemers.

visuals-06
Illustraties-02

De juiste mensen op de juiste plaats

 • Werving- en selectieproces
  Hoe realiseer ik een optimaal werving- en selectieproces met de zekerheid van het selecteren van de best passende beschikbare kandidaat?

 • Inzicht in competenties
  Wat zijn de competenties van een (potentiele) medewerker en zijn deze competenties ontwikkelbaar?

Illustraties-03

Personeel én onderneming laten groeien

 • Persoonlijke ontwikkeling medewerkers
  Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken van een medewerker, in hoeverre beïnvloeden deze de ontwikkelbaarheid van de competenties van de medewerker en zijn of haar prestatiemotivatie?

 • Loopbaanontwikkeling
  Wat zijn op elk moment in de loopbaan van de medewerker de best passende mogelijkheden voor doorstroom/uitstroom? Welke competenties moeten en kunnen in het kader van loopbaanontwikkeling en/of –switch ontwikkeld worden om optimale kansen in het eigen bedrijf en/of op de arbeidsmarkt te realiseren?

 • Loopbaanplanning
  Aan welke begeleiding heeft de medewerker behoefte in het kader van employability en loopbaanplanning, rekening houdend met zijn of haar persoonlijkheidskenmerken en aanwezige competenties?

Illustraties-04

Bewustwording bij de werknemer

 • Zelfsturing en bewustwording
  Hoe ondersteunen we zelfsturing en bewustwording van de eigen mogelijkheden en beperkingen als het gaat om loopbaanontwikkeling of carrièreswitch?

 • Bewustwording bij de medewerker
  Hoe maken we een medewerker bewust van -en trots op- de eigen competenties en waarvoor en hoe deze zijn in te zetten en hoe bieden we doel en structuur om individuele loopbaanplanning ook daadwerkelijk te realiseren?

 • Cultuur
  Hoe kunnen we in het employabilityproces inspelen op de “cultuur” van de medewerker en hoe kunnen we daar bij doorstroom/uitstroom op anticiperen?

 • Inzetbaarheid
  Hoe voorkom ik verzuim en realiseer ik optimale inzetbaarheid?

Wilt u kennis maken met ons?