Wat wil ik, wat kan ik, wat kies ik, wat moet ik doen.

HRMax matcht onderscheidend

HRMax meet door middel van een intake-assessment de persoonlijkheidskenmerken, ‘skills’, competenties, cultuurindicatoren, prestatiemotivatie en burgerschap (maatschappelijke vaardigheid en betrokkenheid) van de sollicitant of medewerker. Dit assessment wordt online afgenomen wat direct na afname resulteert in een (ook voor de kandidaat!) heldere en leesbare rapportage waarin alle persoonlijkheidskenmerken, competenties, burgerschapsindicatoren, ontwikkelbaarheid van de competenties, het ondernemerschap en de prestatiemotivatie zijn opgenomen.

Deze rapportage is een uitstekend hulpmiddel bij het sollicitatiegesprek. Het geeft houvast bij de bespreking, legt sterke en zwakkere kenmerken en competenties bloot, geeft richting en structuur en vooral houvast als het gaat om ontwikkelingsmogelijkheden en behoeftes. Het DNI assessment kan worden aangevuld met talrijke andere assessments die op basis van de status of ontwikkeling van de medewerker gewenst zijn zoals assessments inzake werk- en denkniveau, loopbaanmotivatie, managementpotentie, coaching vaardigheden, didactische vaardigheden etc.

Illustraties-02

Employability Matchengine

De Employability Matchengine maakt het mogelijk de assessmentresultaten van een (kandidaat) medewerker te matchen op basis van de aanwezige competenties met de profielen van banen en/of opleidingen zoals die in het platform  zijn opgenomen.

Deze match vind voor elke medewerker altijd de best passende beschikbare functie en voor elke functie altijd de best passende beschikbare persoon. Het is deze match die de mogelijkheden van instroom, doorstroom en uitstroom naar een andere functie zichtbaar maakt en onderbouwt.

Dit zichtbaar maken gebeurt in het ‘matchrapport’ waarin de zogenaamde ‘gaps’ tussen de assessmentscores op competenties van de kandidaat worden vergeleken met de mate waarin deze competenties nodig zijn voor de succesvolle uitvoering van een functie.
Matchrapporten zijn de basis van loopbaanoriëntatie-gesprekken en geven direct inzicht in de gewenste ontwikkeling/opleiding om gestelde doelen te bereiken. Omdat de matchengine mogelijke functies of beroepen in volgorde van geschiktheid voor de medewerker plaatst op basis van zijn aanwezige competenties werkt de matchrapportage duidend en ontwikkelingsgericht.

Sollictatie- en loopbaanoriëntatie-gesprekken worden zo richtinggevend en inspirerend, arbeidsmarktoriëntatie wordt op deze wijze een vanzelfsprekend onderdeel van de procedure!

Uiteraard wordt er door de medewerker voorafgaand aan de online assessments een online ‘CV vragenset’ ingevuld met daarin alle harde criteria zoals werkervaring, opleidingen, diploma’s, eventuele beperkingen, etc. HR-informatie die bij doorstroom, uitstroom of outplacement in de Employability Matchengine kan worden meegenomen.

De medewerker (maar ook de organisatie!) krijgt duidelijk inzicht in: ‘Wat wil ik’, ‘Wat kan ik’,  ‘Wat kies ik omdat het bij mij past’ en ‘Wat moet ik nog doen om daar te komen’

TOP

Vaak belangrijker dan een POP is het zogenaamde TOP (Team Ontwikkelingsplan) Met behulp van HRMax kan ook de gap zichtbaar gemaakt worden tussen teamcompetenties en het ideaalprofiel waaraan dit team moet voldoen.

Het in meer of mindere mate ontbreken van de essentiële competenties binnen een team wordt direct duidelijk. HRMax kan ook de personen vinden met de juiste competenties om het team te compleet te maken.

Ideaalprofielen

Er is een mogelijkheid om uiterst snel ideaalprofielen van functies te vervaardigen op basis van de testuitslagen van “ideaalmedewerkers”. Immers, als men er van uitgaat dat medewerkers die goed presteren beschikken over de competenties en persoonlijkheidskenmerken om goed te presteren ligt het voor de hand te zoeken naar nieuwe medewerkers die over dezelfde eigenschappen beschikken.

Op deze wijze wordt de corporate identity verzekerd en geborgd.